Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

22 lipiec 2022
W dniu 21 lipca 2022 r. Inspektorzy WIOŚ w Łodzi wraz z Inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi przeprowadzili wspólne czynności polegające na kontrolach transportów odpadów.
Przeprowadzono 16 kontroli transportów, spośród których 5 przewoziło odpady, w tym 3 transgranicznie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij