Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji  kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 46 [µg/m3]   /   Ozon: 23.7 [µg/m3]   /   NO2: 37.1 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 43 [µg/m3]   /   Ozon: 39.1 [µg/m3]   /   NO2: 20.7 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 60 [µg/m3]   /   Ozon: 25.3 [µg/m3]   /   NO2: 29.9 [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsięwzięcia dofinansowane ze środków WFOŚiGW


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW

www.zainwestujwekologie.pl


Lp.Nazwa zadaniaKwota ogółemKwota dofinansowaniaOpis zadania
31Monitoring środowiska w zakresie określonym w "Wojewódzkim programie monitoringu środowiska" realizowanym w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska855 000,00 zł769 500,00 złZadanie obejmuje zakup części zużywalnych do analizatorów będących na wyposażeniu automatycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego, części zużywalnych do pyłomierzy manualnych PM10, PM2,5 - typu HVS i LVS, części zużywalnych do aparatury laboratoryjnej i pomiarowej służącej do badań monitoringowych powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, a także odczynników, pożywek bakteriologicznych, wzorcowych szczepów bakterii, wzorców referencyjnych, wzorców gazowych, gazów specjalnych, szkła i innych artykułów pomocniczych laboratoryjnych. Wykonane zostaną przeglądy analizatorów automatycznych i manualnych poborników PM10 i PM 2,5, przeglądy systemów klimatyzacyjnych na stacjach, przeglądy i kalibracja kalibratora, oraz generatora powietrza zerowego, jak również przeglądy, naprawy, legalizacje i wzorcowania aparatury laboratoryjnej i pomiarowej.
32Szkolenia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi50 000,00 zł45 000,00 złZadanie obejmuje zorganizowanie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi 12 szkoleń pracowników Laboratorium i Inspekcji. Szkolenia będą organizowane w czasie pracy - w ramach obowiązków służbowych pracowników.
33Przygotowanie materiałów i wydanie publikacji "Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2012 roku"40 000,00 zł36 000,00 złZadanie obejmuje zebranie, opracowanie i wydanie w formie publikacji książkowej w nakładzie 1000 egz. informacji o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w zakresie monitoringu środowiska na terenie województwa łódzkiego. Do każdego egzemplarza Raportu dołączony będzie dodatek w postaci plików z materiałami zapisanych na płytach DVD. Dodatkowo wydanych będzie 300 sztuk samych płyt DVD.
34Zakup i posadowienie miniaturowej automatycznej stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza460 000,00 zł414 000,00 złZadanie obejmuje zakup i posadowienie miniaturowej automatycznej stacji do pomiaru wpływu komunikacji na jakość powietrza w warunkach "kanionu ulicznego" (wąska słaba przewietrza ulica, osłonięta budynkami). Podstawa urządzenia będzie mieć formę stelażu bądź masztu, umożliwiającego opuszczanie i demontaż urządzenia.
35Zakup i wdrożenie systemu zdalnej kontroli pracy poborników pyłu PM10 i PM2,5 w województwie łódzkim120 000,00 zł108 000,00 złZadanie obejmuje zakup i montaż siedemnastu modułów elektronicznych zbierających parametry pracy poborników oraz modemów GPRS do transmisji danych do centrali systemu pomiarowego w siedzibie WIOŚ w Łodzi. W centrali systemu zostanie zainstalowana baza danych zbierająca na bieżąco parametry pracy poborników oraz umożliwiająca ich przeglądanie i analizę.
36Monitoring środowiska w zakresie określonym w "Wojewódzkim programie monitoringu środowiska" realizowanym w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska wraz z doposażeniem laboratorium WIOŚ w Łodzi1 080 000,00 zł972 000,00 złZadanie obejmuje zakup części zużywalnych do analizatorów będących na wyposażeniu automatycznych stacji monitoringu powietrza, części zużywalnych do pyłomierzy manualnych PM10, PM2,5 - typu HVS i LVS, części zużywalnych do aparatury laboratoryjnej i pomiarowej służącej do badań monitoringowych powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, a także odczynników, pożywek bakteriologicznych, wzorcowych szczepów bakterii, wzorców referencyjnych, wzorców gazowych, gazów specjalnych, szkła i innych artykułów pomocniczych laboratoryjnych. Wykonane zostaną przeglądy analizatorów automatycznych i manualnych poborników PM10 i PM 2,5, przeglądy systemów klimatyzacyjnych na stacjach, przeglądy i kalibracja kalibratora, przepływomierza oraz generatora powietrza zerowego, jak również przeglądy, naprawy, legalizacje i wzorcowania aparatury laboratoryjnej i pomiarowej. W ramach zadania zakupione zostaną następujące urządzenia: analizator gazów emisyjnych techniką IR, system do zatężania ekstraktów organicznych.
37Budowa i wdrożenie Ekoportalu Województwa Łódzkiego269 225,00 zł160 000,00 złZadanie obejmuje zakup serwera z oprogramowaniem (w tym przeglądarki geoportalowej) oraz usługi w zakresie wdrożenia, instalacji i uruchomienia systemu.
38Modernizacja sieci automatycznych stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza1 375 000,00 zł1 237 500,00 złZadanie obejmuje zakup trzynastu analizatorów, trzech kompletnych zestawów czujników na trzy stacje pomiarowe.
39Przygotowanie i dostawa bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.20 000,00 zł18 000,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i dostawę bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.
40Wykonanie matematycznego modelowania jakości powietrza w województwie łódzkim za rok 2012 na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza50 000,00 zł45 000,00 złZadanie obejmuje obliczenia modelowe poziomu stężeń substancji w powietrzu przy pomocy modelu spełniającego wymagania dokładności obliczeń modelowych określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w oparciu o bazę emisji punktowej, powierzchniowej i liniowej oraz niezbędne parametry meteorologiczne.
41Zakup specjalistycznego samochodu (mobilne laboratorium) do pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza dla Laboratorium WIOŚ w Łodzi160 000,00 zł128 000,00 złZadanie obejmuje zakup samochodu typu furgon i przystosowanie pojazdu do potrzeb laboratorium mobilnego.
42Modernizacja pomp ciepła zasilających instalacje co i cwu w budynkach Delegatury WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim300 000,00 zł240 000,00 złZadanie obejmuje wymianę czterech przestarzałych technologicznie pomp ciepła na dwie pompy o współczynniku wydajności cieplej 4,3; wymianę instalacji elektrycznej i układu sterowania pomp ciepła; przebudowę kolektora ziemnego polegającą na połączeniu czterech obecnie funkcjonujących obiegów w dwa obiegi.
1 | 2 |
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway GrantsPrzejdź do: GIOŚ Portal o jakości powietrza

Menu dolne

Zamknij