Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - Wersja kontrastowa


Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 21 [µg/m3]   /   Ozon: 102.7 [µg/m3]   /   NO2: 11.7 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 15 [µg/m3]   /   Ozon: 110.7 [µg/m3]   /   NO2: 7.9 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 15 [µg/m3]   /   Ozon: 104.9 [µg/m3]   /   NO2: 4.6 [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

12 styczeń 2017
W związku z powtarzającymi się doniesieniami w mediach, jakoby na stronie www.wios.lodz.pl nie było dostępnych bieżących wyników pomiarów zanieczyszczenia powietrza niniejszym informujemy, że bieżące wyniki pomiarów (wartości wstępnie zweryfikowane) publikowane są on-line na ww. stronie. Poniżej krótki opis zakresu publikowanych danych i ich dostępności.
Moduł publikacji wyników pomiarów automatycznych (wartości 1-godzinne) umożliwia wykonanie raportów dobowych, tygodniowych, 30 dniowych i od początku bieżącego roku.
Wyniki pomiarów automatycznych (wartości 1-godzinne) dostępne są na stronie www, w dziale „Monitoring środowiska/ Monitoring powietrza/Pomiary automatyczne/pomiary”, link bezpośredni:
http://www.wios.lodz.pl/Pomiary,213

Moduł publikacji wyników pomiarów automatycznych pyłu PM10 w uśrednieniu 24-godzinnym umożliwia wykonanie raportów tygodniowych, 30 dniowych i od początku bieżącego roku.
Wyniki pomiarów automatycznych stężenia pyłu PM10 w uśrednieniu 24-godzinnym dostępne są w dziale „Monitoring środowiska/ Monitoring powietrza/Pomiary automatyczne/Pomiary PM10 24h”, link bezpośredni:
http://www.wios.lodz.pl/Pomiary_PM10_24h,261

Moduł publikacji wyników pomiarów manualnych (wartości 24-godzinne) umożliwia wykonanie raportów miesięcznych i od początku bieżącego roku. Wyniki pomiarów manualnych stężenia pyłu PM10 i PM2,5 uzupełniane są w bazie CS5 zasilającej stronę www z miesięcznym opóźnieniem, ze względu na specyfikę pomiarów manualnych (opracowywanych w Laboratorium WIOŚ). Wyniki pomiarów składu chemicznego pyłu PM10 (ze względu na konieczność wykonania dodatkowych analiz chemicznych) publikowane są z 2-miesięcznym opóźnieniem.
Wyniki pomiarów manualnych dostępne są w dziale „Monitoring środowiska/ Monitoring powietrza/Pomiary manualne/Pomiary”, link bezpośredni:
http://www.wios.lodz.pl/Pomiary,246

Wyniki pomiarów automatycznych oraz manualnych za lata poprzednie (w tym za 2016r.) dostępne są w plikach xls udostępnionych w dziale „Monitoring środowiska/ Monitoring powietrza/Wyniki pomiarów automatycznych i manualnych za lata poprzednie (serie roczne)”, link bezpośredni:
http://www.wios.lodz.pl/Wyniki_pomiarow_automatycznych_i_manualnych_za_lata_poprzednie_serie_roczne,139

Informujemy, że opublikowane pod tym adresem serie pomiarów automatycznych i manualnych są wstępnie zweryfikowane i w toku rocznej weryfikacji serii pomiarowych poszczególne wartości mogą ulec drobnym korektom lub odrzuceniu, jako wyniki uznane za błędne. Roczna weryfikacja serii pomiarowych zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonywana jest do końca marca, dla serii z roku poprzedniego.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że wyniki pomiarów składu chemicznego pyłu PM10 (zawartość bezo(a)pirenu, WWA oraz metali: As, Cd, Ni, Pb) za miesiące listopad-grudzień 2016 są w trakcie opracowywania w Laboratorium WIOŚ i nie są jeszcze dostępne w plikach xls. Dane te zostaną uzupełnione na stronie www niezwłocznie po ich opracowaniu.

Jednocześnie informujemy, że system CS5 obsługujący sieć pomiarów zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim co godzinę przesyła w trybie automatycznym wyniki pomiarów do bazy JPOAT2.0, umiejscowionej na serwerze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
Baza JPOAT jest źródłem danych publikowanych na portalu jakości powietrza w Polsce (powietrze.gios.gov.pl), dostępnym za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz aplikacji mobilnej.

Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway GrantsPrzejdź do: GIOŚ Portal o jakości powietrza

Menu dolne

Zamknij