Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 46 [µg/m3]   /   Ozon: 16.6 [µg/m3]   /   NO2: 47.6 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 32 [µg/m3]   /   Ozon: 13.9 [µg/m3]   /   NO2: 52.5 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 95 [µg/m3]   /   Ozon: 5.7 [µg/m3]   /   NO2: 70.3 [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność kontrolna


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

I. Działalność kontrolna w 2016 roku

 1. W porównaniu z 2015 r., zgodnie z danymi zawartymi w ISWK, wzrosła o 834 liczba zakładów pozostająca w ewidencji WIOŚ (w 2015 r. - 7501, w 2016 r. - 8335). W stosunku do roku poprzedniego liczba zakładów objętych kontrolami utrzymała się na tym samym poziomie: w 2015 r. - 2872, w 2016 r. - 2850.

  Wykonano 788 kontroli typowych zakładów w wyniku, których stwierdzono 323 naruszenia kwalifikowanych do kategorii 1 i 100 naruszeń kwalifikowanych do kategorii 2.

  Nie wykonano 2 z 514 zaplanowanych kontroli, ze względu na likwidację zakładów (ferma drobiu w Giecznie oraz Zakład Produkcji Rolnej Krzętle)

 2. Ogólne porównanie ustaleń kontroli w 2016 r. z 2015 r.:
  1. informacja o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska - w żadnym z obszarów nie zauważono znacznej poprawy w porównaniu z 2015 r. Nadal wykonywana była bardzo duża liczba kontroli papierowych, w związku z wymierzaniem administracyjnych kar pieniężnych za nieterminowe przedłożenie marszałkowi województwa „Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów”, głównie przez podmioty nieoddziałujących w jakikolwiek znaczący sposób na środowisko;
  2. cykle kontrolne
   W roku 2016 przeprowadzono następujące cykle kontrolne:
   • Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
   • Sprawdzenie realizacji zadań Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
II. Wybrane zagadnienia związane z działaniami pokontrolnymi IOŚ

 1. Działania dyscyplinujące:
  • wydane zarządzenia pokontrolne - 333,
  • wymierzone kary – 840 decyzji pieniężnych, w tym 787 wymierzających karę za okres trwania naruszenia na łączną kwotę 2 982 477 zł,
  • liczba mandatów - 84 szt. na łączną kwotę 32 500 zł,
  • liczba wszystkich decyzji administracyjnych w 2016 r. (pieniężnych i pozostałych) - 927 decyzji ( w tym 25 w odwołaniu),.
W 2016 roku WIOŚ w Łodzi rozpatrzył 1154 wniosków o interwencje (w tym 669 interwencji związanych z oddaniem do użytkowania autostrady A2 na odcinku Stryków-Tuszyn). We własnym zakresie WIOŚ załatwił 1096 przeprowadzając 240 kontroli. Przeterminowano o trzy dni 1 sprawę, ze względu na brak możliwości zakończenia kontroli we wcześniejszym terminie.

Wskaźnik wykonania zarządzeń pokontrolnych w 2016 r. wyniósł 87 % (wydano 333 zarządzenia, w tym 326 z terminem realizacji w 2016 r., z których zrealizowano 284 ) - w większości przypadków zarządzenia są wykonywane, zdarza się jednak, że podmioty zapominają powiadomić WIOŚ o fakcie ich wykonania.

Szczegóły działalności kontrolnej zawarte są w rocznym sprawozdaniu z działalności.

Pliki do pobrania:
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway GrantsPrzejdź do: GIOŚ Portal o jakości powietrza

Menu dolne

Zamknij